پیپت آزمایشگاهی و انواع مختلف آن

پیپت آزمایشگاهی به انگلیسی (Pipettes) یکی از ابزارهای آزمایشگاهی می باشد که به منظور برداشتن اندازه دقیقی از مایع در آزمایشگاه آز آن استفاده می شود . این وسیله معمولا از جنس شیشه ساخته می شود و بر خلاف وسایلی مانند بشر و ارلن نمی تواند در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.

ساختار و انواع پیپت

پیپت ها معمولا در دو نوع پیپت مدرج و پیپت حباب دار (یا پیپت ژوژه) ساخته می شوند.

پیپت مدرج

پیپت مدرج یک لوله شیشه ای صاف می باشد که یک انتهای آن نازک تر است .
در این نوع پیپت بدنه وسیله بر حسب حجم های مختلف مدرج شده است و دقت وسیله به کوچکترین واحد تقسیم بندی روی بدنه بستگی دارد . در این نوع پیپت می توان حجم های مختلف و دلخواه را بر اساس ظرفیت پیپت برداشت.

پیپت ژوژه - پیپت مدرج

پیپت ژوژه (حباب دار)

پیپت حباب دار یا ژوزه از یک لوله صاف که در میانه آن یک حباب وجود دارد تشکیل شده است و در قسمت بالایی آن یک خط نشانه وجود دارد. در این نوع پیپت بر خلاف پیپت مدرج فقط مقدار حجم معین تعیین شده روی ابزار قابل برداشتن است.

پیپت ها را به وسیله ابزار دیگری به نام پوآر یا پیپت پر کن استفاده می کنند . این ابزار که در انتهای لوله پیپت بسته می شود ، با ایجاد خلاء در داخل پیپت مایعات را به داخل آن می کشد.