لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

لیست قیمت موقت مصرف کننده سال 1400

همکاران محترم جهت اطلاع از موجودی کالا لطفا قبل از ثبت سفارش با شرکت تماس حاصل فرمایید. 

سانتریفیوژ (کلینیکال و PRP)

1 سانتریفیوژ 8 شاخه فول دیجیتال 15سی سی 4000 دور – (PRP وکلینیکال)       ایران کد: 2835200122650003 HB320 65.000.000
2 سانتریفیوژ 8 شاخه فول دیجیتال 15سی سی 4000 دور با هد ثابت (PRP وکلینیکال)  ایران کد:2835200122650003 HB170 58.000.000
3 سانتریفیوژ 16 شاخه فول دیجیتال 15 سی سی4000 دور طرح Sigma ایران کد: 2835200122650002 HB190 70.000.000
4 سانتریفیوژ 16 شاخه فول دیجیتال 15 سی سی4000 دور طرح Hettich  ایران کد: 2835200122650001 HB705 82.000.000
5 سانتریفیوژ 16 شاخه فول دیجیتال 4000 دور به همراه مجموعه ای از لوازم جانبی با قابلیت باگت های 15 سی سی (4 عدد) -50 سی سی (2عدد) و 100 سی سی(2عدد) ته بکست 16 عدد  ایران کد: 2835200122650004 HB207 98.000.000
6 سانتریفیوژ 24 شاخه فول دیجیتال 15 سی سی 4000 دور (PRP) طرح Hettich  فن دار  HB400 90.000.000
7 سریفیوژ 12 شاخه فول دیجیتال لوله 75 × 12 هدثابت 500 تا 2500 دور (بانک خون) MC10 64.000.000
8 میکروفیوژ 16 شاخه  14000 دور  هد ثابت  دیجیتال ( 1.5 و 2 سی سی) PCR MC12 77.000.000
9 سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت 24 شاخه فول دیجیتال 12000 دور ایران کد: 2835200122650006 MC24 82.000.000
10 سانتریفیوژ طرح ژربر جهت اندازه گیری و جداسازی چربی شیر8 شاخه  ایران کد : 2835200122650005 MC50 80.000.000
11 مینی فیوژ (میکرو اسپین) 2800  دور  ؛ ولوم دار  ایران کد: 2835200122650007 MF20 40.000.000
12 سانتریفیوژ یخچالدار فول دیجیتال درب برقی دارای سنسورهای ایمنی – 15000 دور  HB800 420.000.000

 

میکسر (همزن مکانیکی)

1 میکسر میله ای – فول دیجیتال 300 تا 2000 دور –مناسب مواد با ویسکوز کم – تایم بی نهایت ایران کد: 2831200122650008 MC3 55.000.000
2 میکسر میله ای – فول دیجیتال 200 تا2000 دور – مناسب مواد با ویسکوز متوسط – تایم بی نهایت با قابلیت تنظیم دور و زمان ایران کد: 2831200122650004 MC5 73.000.000
3 میکسر میله ای – فول دیجیتال  – 200 تا2000 دور – تایم بی نهایت – با قابلیت تنظیم دور و زمان – به همراه سه عدد پره استیل 316 ضد اسید با اشکال مختلف مناسب مواد با ویسکوز بالا (قابلیت همزدن 30 لیتر آب) NEW ایران کد: 2831200122650005 MC7 92.000.000
4  میکسر میله ای – فول دیجیتال  – 200 تا2000 دور – تایم بی نهایت – با قابلیت تنظیم دور و زمان – به همراه سه عدد پره استیل 316 ضد اسید با اشکال مختلف مناسب مواد با ویسکوز بالا (قابلیت همزدن 60 لیتر آب) NEW  ایران کد: 2831200122650009 MC9 107.000.000
5 میکسر خورشیدی مناسب برای لوله های سدیمان – لوله های 100×12 و 100×16 – با قابلیت تنظیم دور   25.000.000

رولر میکسر

1 رولر میکسر هماتولوژی  5رول   RM601 35.000.000
2 رولر میکسر هماتولوژی 6 رول دوحالته (گردشی و الاکلنگی)  ایران کد: 2831200122650002 RM606 56.000.000
       

 

شیکر ارلن بالن

1 شیکر ارلن و بالن همراه با بازو نگهدارنده (34*34) آنالوگ ایران کد: 2831200122650011 HLB309 55.000.000
2 شیکر ارلن و بالن همراه با بازو نگهدارنده (34*44) فول دیجیتال ایران کد : 2831200122650006 HLB501 74.000.000
3 شیکر ارلن و بالن همراه با بازو نگهدارنده (34*44) فول دیجیتال – حرکت رفتی و برگشتی ایران کد: 2831200122650012 HLB602 78.000.000
4 شیکر الایزا (کیسه خونی یا شیکر الاکلنگی)   36.000.000

 

روتاتور

1 روتاتورVDRL  34*34  آنالوگ  تحمل 5کیلوگرم بار ایران کد: 2831200122650010 RT 305 45.000.000
2 روتاتورVDRL  34*44 فول دیجیتال تحمل 20 کیلوگرم بار ایران کد: 2831200122650001 RT 409 68.000.000

فور (آون)

1 فور 25 لیتری ، محفظه استیل با تایمر 42.000.000
2 فور 55 لیتری ، محفظه استیل با تایمر 48.000.000
3 فور 35 لیتری ، محفظه آلومینیوم ، فول دیجیتال – سیستم هوشمند  58.000.000
4 فور 35 لیتری ، محفظه استیل ، فول دیجیتال – سیستم هوشمند  76.000.000
5 فور 55 لیتری ، محفظه آلومینیوم ، دیجیتال + دریچه تخلیه هوا ناموجود
6 فور 55 لیتری ، محفظه آلومینیوم ، دیجیتال سیستم هوشمند + دریچه تخلیه هوا 76.000.000
7 فور 55 لیتری ، محفظه استیل ، دیجیتال  ناموجود
8 فور 55 لیتری ، محفظه استیل ، دیجیتال – سیستم هوشمند ایران کد: 2834121122650001 85.000.000
9 فور 55 لیتری ، محفظه آلومینیوم، فن دار ، فول دیجیتال – سیستم هوشمند  ایران کد: 2834121122650002 91.000.000
10 فور 55 لیتری ، محفظه استیل ،  فن دار ،فول دیجیتال – سیستم هوشمند  98.000.000
11 فور 100 لیتری ، محفظه آلومینیوم، فن دار ، فول دیجیتال – سیستم هوشمند  105.000.000
12 فور 100 لیتری ، محفظه استیل ،  فن دار ،فول دیجیتال – سیستم هوشمند  ایران کد: 2834121122650004 127.000.000
13 فور 220 لیتری ، محفظه آلومینیوم ، فن دار ، فول دیجیتال – سیستم هوشمند 142.000.000
14 فور 220 لیتری ، محفظه استیل ، فن دار ، فول دیجیتال – سیستم هوشمند ایران کد: 2834121122650003 163.000.000

 

انکوباتور + انکوباتور شیکردار

1 انکوباتور 55 لیتری ، محفظه آلومینیوم ، دیجیتال ناموجود
2 انکوباتور 55 لیتری ، محفظه آلومینیوم ، دیجیتال سیستم هوشمند ایران کد: 2832200122650001 76.000.000
3 انکوباتور 55 لیتری ، محفظه استیل ، دیجیتال ناموجود
4 انکوباتور 55 لیتری ، محفظه استیل ، دیجیتال با سیستم هوشمند 87.000.000
5 انکوباتور 55 لیتری ، محفظه استیل ، دو درب ، ترمومتردیجیتال – سیستم هوشمند   ایران کد: 2832200122650004    94.000.000
6 انکوباتور 100 لیتری ، محفظه آلومینیوم، دیجیتال – سیستم هوشمند    106.000.000
7 انکوباتور 100 لیتری ، محفظه استیل ، دیجیتال – سیستم هوشمند   127.000.000
8  انکوباتور 220 لیتری ، محفظه آلومینیوم، دیجیتال – سیستم هوشمند    144.000.000
9 انکوباتور 220 لیتری ، محفظه استیل ، دیجیتال – سیستم هوشمند  163.000.000
10 انکوباتور شیکردار 55 لیتری ، محفظه و درب استیل، فول دیجیتال با موتور گیربکسی- طبق سفارش ایران کد: 2832200122650003  330.000.000

 

انکوباتور یخچالدار + شیکر انکوباتور یخچالدار

1 انکوباتور یخچالدار 55 لیتری ،  فول دیجیتال ، محفظه آلومینیوم – سیستم هوشمند  145.000.000
2 انکوباتور یخچالدار 55 لیتری ، فول دیجیتال ، محفظه استیل – سیستم هوشمند ایران کد: 2832200122650002 174.000.000
3 انکوباتور یخچالدار 55 لیتری ، فول دیجیتال ،محفظه و بدنه کامل استیل- سیستم هوشمندPID 275.000.000
4 انکوباتور یخچالدار 100 لیتری ، فول دیجیتال ، 5- تا 65+  314.000.000
5 شیکر انکوباتور یخچالدار 55 لیتری  فول دیجیتال ،محفظه استیل  – طبق سفارش 396.000.000
6 شیکر انکوباتور یخچالدار 80 لیتری فول دیجیتال ، محفظه استیل – طبق سفارش 440.000.000

بن ماری

1 بن ماری جوش  4 خانه ترموستاتیک 50.000.000
2 بن ماری جوش  6 خانه ترموستاتیک ایران کد: 2834130122650003 60.000.000
3 بن ماری جوش  8 خانه ترموستاتیک 74.000.000
  بن ماری جوش سرلوژی درب شیبدار  15 لیتری دیجیتال سیستم هوشمند ایران کد: 2834130122650002    88.000.000
5 بن ماری جوش سرلوژی درب شیبدار  27 لیتری دیجیتال سیستم هوشمند ایران کد: 2834130122650001 109.000.000
6 درب مخصوص بن ماری جوش سرلوژی ( درب حلقوی سه حلقه ) 28.000.000
       

 

شیکر لوله

1 شیکر لوله (ورتکس) دو حالته – بدنه فلزی- جرخشی 15W    ایران کد: 2831200122650003 VX20 22.000.000
2 شیکر لوله (ورتکس) دو حالته – بدنه فلزی – حرکت هد ویبره NEW – 50W ایران کد:2831200122650007 VX45 25.000.000

 

کوره الکتریکی

1 کوره الکتریکی 1100 درجه ، 2 لیتری، دیجیتال افقی ایران کد: 2834110122650002 54.000.000
2 کوره الکتریکی 1100 درجه ، 2.5 لیتری، دیجیتال (المنت کارتل سویس) عمودی ایران کد 2834110122650001 68.000.000
3 کوره الکتریکی 1100 درجه ، 3.5 لیتری، دیجیتال  71.000.000
4 کوره الکتریکی 1100 درجه ، 4.5 لیتری، دیجیتال ایران کد: 2834110122650003 79.000.000
5 کوره الکتریکی 1100 درجه ، 7.5 لیتری، دیجیتال 147.000.000
6 کوره الکتریکی 1100 درجه ، 12 لیتری ، دیجیتال  170.000.000

آب مقطر گیری

1 آب مقطرگیری کندانسور فلزی ، 3 لیتر در ساعت بدنه استیل 43.000.000

 

هات پلیت

1 هات پلیت مگنت ؛ آنالوگ – صفحه آلومینیوم HT190 14.000.000
2 هات پلیت مگنت ، دیجیتال –  صفحه  آلومینیوم ایران کد: 2834140122650001 HT206 23.000.000
3 هات پلیت مگنت ، دیجیتال با سنسور دمای محلول – صفحه  آلومینیوم ایران کد: 2834140122650002 HT300 29.000.000
4 هیتر ، آنالوگ – صفحه  آلومینیوم 9.000.000
5 هات پلیت  مگنت ، 2 خانه 22.000.000
       

 

پمپ خلاء

1 پمپ خلاء  2.5 مترمکعب  به همراه روغن 17.000.000
2 پمپ خلاء  6 مترمکعب  به همراه روغن 37.000.000
3 پمپ خلاء 2.5  مترمکعب ، خشک همراه با گیج و صافی 69.000.000

دوش و چشم شوی

1

دوش چشم شوی اضطراری کامل (سه کنترله)    ایران کد: 2164300122650001

دارای پدال دستی _ پدال پایی  و اهرم دوش هوایی، پوشش رنگ الکترواستاتیک

گالوانیزه 40.000.000
2

دوش چشم شوی اضطراری کامل ایران کد: 2164300122650001

دارای پدال دستی ،پدال پایی و اهرم دوش هوایی، پوشش رنگ الکترواستاتیک

گالوانیزه 31.000.000
3 چشم شوی اضطراری ایستاده (بدون علم) پدال دستی- پدال پایی گالوانیزه 28.000.000
4 چشم شوی اضطراری دیواری گالوانیزه 21.000.000
5 دوش دیواری با اهرم هوایی گالوانیزه 20.000.000
6

چشم شوی اضطراری رومیزی همراه با کاسه

گالوانیزه 27.000.000
7

دوش چشم شوی اضطراری کامل (سه کنترله)   ایران کد: 2164300122650001

دارای پدال دستی _ پدال پایی  و اهرم دوش هوایی

 استیل 316 89.000.000
8

چشم شوی اضطراری ایستاده (بدون علم) پدال دستی – پدال پایی

 استیل 316 65.000.000
9

چشم شوی اضطراری دیواری

 استیل 316 50.000.000
10

چشم شوی اضطراری رومیزی – دوبل 45 درجه

 استیل 316 25.000.000
11

دوش دیواری با اهرم هوایی

 استیل 316 38.000.000

 

سینک های آزمایشگاهی پلیمری و استیل

1 سینک پلیمری -رزین اپوکسی- ضد محلولهای اسیدی- در رنگهای سفید و آجری ایران کد:2812250122650002 45*60 18.000.000
2 سینک پلیمری -رزین اپوکسی- ضد محلولهای اسیدی- در رنگهای سفید و آجری ایران کد:2812250122650001 45 * 45 16.000.000
3 سینک پلیمری -رزین اپوکسی- ضد محلولهای اسیدی- در رنگهای سفید و آجری 30 *30 12.000.000
4 سینک پلیمری – رزین اپوکسی -ضد محلولهای اسیدی ( کاپ سینک ) ایران کد:2812250122650003 15*30 4.500.000
5 سینک پلیمری -رزین اپوکسی -ضد محلولهای اسیدی- در رنگهای سفید و آجری 16*16 2.200.000
6 سینک استیل – ضد اسید  – همراه با کف شوی ( کاپ سینک )  15*30 7.900.000
7 سینک استیل – ضد اسید – همراه با کف شوی 27*33 11.000.000
8 سینک استیل – ضد اسید- همراه با کف شوی ایران کد:2812250122650004 32.5*53.5 19.500.000
9 سینک استیل – ضد اسید- همراه با کف شوی 55*65 24.000.000

 

اقلام سکوبندی

1 لبه ی PVC میز و سکو آزمایشگاهی (شاخه 3متری) سفید-مشکی هر متر 390.000
2 چسب دو جزئی 1 کیلویی یک کیلوگرم 4.500.000

 

لیست شیرآلات آزمایشگاهی تولید بهسان

1 شیر آب سرد وگرم دیواری    با علم  s ایران کد: 28183001122650001 BH/1001 15.500.000
2 شیر آب سرد و گرم دیواری با علم ناودانی کوتاه – کلاسیک ایران کد:2812250122650002 BH/1002 14.500.000
3 شیر آب سرد وگرم رومیزی تک پایه با علم ناودانی بلند -کلاسیک ایران کد:2812250122650002 BH/1003 15.000.000
4 شیر آب سرد وگرم رومیزی تک پایه با علم بلغاری – کلاسیک ایران کد:2812250122650002 BH/1004 14.500.000
5 شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی  ایران کد:2812250122650002 BH/1005 13.500.000
6 شیر آب زیر شلفی  ایران کد:2812250122650002 BH/1006 7.300.000
7 شیر آب کنترل هود  ایران کد:2812250122650002 BH/1007 8.900.000
8 پایه cm 30 رومیزی یک جفت  BH/1008 14.000.000
9 خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی BH/1009 4.300.000
10 خروجی آب 90 درجه کنترل هود ایران کد:2812250122650002 BH/1010 4.200.000
11 شیر گاز زیر شلفی  ایران کد: 2818300122650002 BH/4001 7.500.000
12 شیر گاز پیشانی 45 درجه  ایران کد: 2818300122650002 BH/4002 9.000.000
13 شیر گاز کنترل هود ایران کد: 2818300122650002 BH/4003 9.200.000
14 خروجی گاز 45 درجه ایران کد: 2818300122650002 BH/4004 4.200.000
15 خروجی گاز 90 درجه ایران کد: 2818300122650002 BH/4005 4.400.000
16 شیر گاز رومیزی ایران کد: 2818300122650002 BH/4006 9.000.000
17 شیر گاز رومیزی یک طرفه ایران کد: 2818300122650002 BH/4007 13.800.000
18 شیر گاز رومیزی دو طرفه    ایران کد: 2818300122650002 BH/4008 18.000.000
19 شیر گاز رومیزی چهار طرفه ایران کد: 2818300122650002 BH/4009 45.000.000
20 تبدیل 2/1×8/3 BH/4010 2.900.000
21 شیر هوای زیر شلفی  BH/2001 8.000.000
22 شیر هوای پیشانی 45 درجه BH/2002 8.700.000
23 شیر هوای کنترل هود BH/2003 8.700.000
24 خروجی هوای 45 درجه BH/2004 4.300.000
25 خروجی هوای 90 درجه BH/2005 4.500.000
26 شیر وکیوم زیر شلفی BH/3001 7.500.000
27 شیر وکیوم پیشانی 45 درجه BH/3002 9.000.000
28 شیر وکیوم کنترل هود BH/3003 9.000.000
29 خروجی وکیوم 45درجه BH/3004 4.600.000
30 خروجی وکیوم 90 درجه BH/3005 5.000.000
31 شیر وکیوم رومیزی یکطرفه BH/2007 13.500.000

 

هود شیمی 

1

هود شیمی در ابعاد عرض 150 ارتفاع 230 و عمق 70 با فن سانتریفیوژی 2800 دور  ایران کد: 2833200122650001

—- 245.000.000
2 هود شیمی در ابعاد عرض 150  ارتفاع 210 و عمق 70   فن فلزی قوی 2800 دور A ایران کد: 2833200122650001 —- 210.000.000
3 هود شیمی در ابعاد عرض 120  ارتفاع 230 و عمق 70 با فن سانتریفیوژی  A ایران کد: 2833200122650001 —- 175.000.000
4 هود شیمی در ابعاد عرض 120 ارتفاع 210 عمق 70 فن معمولی B ایران کد: 2833200122650001 —- 145.000.000
5 هود شیمی در ابعاد عرض 100  ارتفاع 230 و عمق 70 با فن سانتریفیوژی A  ایران کد: 2833200122650001 —- 115.000.000
6 هود شیمی در ابعاد عرض 100  ارتفاع 210 و عمق 70   با فن فلزی ایران کد: 2833200122650001 —- 90.000.000
7 هود شیمی در ابعاد عرض 100 ارتفاع 200 عمق 60 با فن معمولی – بدون کابین  ایران کد: 2833200122650001 —- 80.000.000
8 هود شیمی در ابعاد عرض 80  ارتفاع 200 و عمق 60   A ایران کد: 2833200122650001 —- 78.000.000
9 هود شیمی در ابعاد عرض 80  ارتفاع 200 و عمق 60   B بدون کابین ایران کد: 2833200122650001 70.000.000

 

هود لامینار

1 هود لامینار با پایه به ابعاد عرض 80 ارتفاع 200 و عمق 75 سانتیمتر – شیشه دستی  دیجیتال ایران کد: 2833200122650002 195.000.000
2 هود لامینار با پایه به ابعاد عرض 80 ارتفاع 200 و عمق 75 سانتیمتر –  شیشه برقی دیجیتال ایران کد: 2833200122650002 210.000.000
3 هود لامینار به ابعاد عرض 100 ارتفاع 220 و عمق 76  سانتیمتر – دیجیتال  ایران کد: 2833200122650002 250.000.000
4 هود لامینار به ابعاد عرض 120  ارتفاع 210 و عمق 76  سانتیمتر – دیجیتال ایران کد: 2833200122650002 290.000.000
5 هود لامینار به ابعاد عرض 130  ارتفاع 230 و عمق 80  سانتیمتر – دیجیتال ایران کد: 2833200122650002 320.000.000
6 هود لامینار به ابعاد عرض 150  ارتفاع 235 و عمق 80  سانتیمتر – دیجیتال ایران کد: 2833200122650002 610.000.000
7 هود لامینار به ابعاد عرض 180  ارتفاع 235 و عمق 80  سانتیمتر – دیجیتال ایران کد: 2833200122650002 720.000.000

 

 

PH متر

1 PH متر رومیزی دقت 0.1 ایرانی دیجیتال به همراه بافر4،7،9 و میله و پایه الکترود خارجی فیش BNC 38.000.000
2 PH متر رومیزی دقت 0.01 ایرانی دیجیتال به همراه بافر 4 و 7و 9 – میله و پایه همراه با الکترود 62.000.000
3 الکترود PH متر – شیشه ای دارای فیش BNC 13.000.000
4 الکترود PH متر- اپوکسی دارای فیش BNC 11.000.000
5 پایه الکترود 4.000.000

تاکومتر

1 تاکومتر (دورسنج) لیزری تایوانی 8.500.000

 

دستکش

1 دستکش ضد اسید 1.700.000
2 دستکش ضد حرارت 1.600.000

 

ترازو

1 ترازوی رومیزی 1 گرم تا 10 کیلوگرم 2.500.000
2 ترازوی رومیزی 0.1 گرم تا 3 کیلوگرم – یک دهم 8.000.000
3 ترازوی رومیزی 0.01 گرم تا 500 گرم – بدون محفظه – یک صدم 6.000.000
4 ترازوی رومیزی 0.01 گرم تا 500 گرم – با محفظه – به همراه باطری و آداپتور یک صدم 8.500.000
5 ترازوی رومیزی 0.01 گرم تا 5 کیلوگرم – با محفظه – یک صدم 49.500.000
6 ترازوی رومیزی 0.01 گرم تا 6 کیلوگرم – بدون محفظه – یک صدم 38.500.000
7 ترازوی رومیزی 0.01 گرم تا 620 گرم – تایوان – یک صدم  98.000.000
8 ترازوی رومیزی 0.001 گرم تا 300 گرم – محفظه بلند طرح HZ – یک هزارم 59.000.000
9 ترازوی رومیزی 0.001 گرم تا 300 گرم- محفظه کوتاه – به همراه باطری و آداپتور – یک ده هزارم    35.000.000
10 ترازو رومیزی 0.0001 گرم تا 200 گرم – یکدهزارم  چینی  198.000.000

 

سیستم فیلتراسیون

1 سیستم فیلتراسیون ارلن 1000 سی سی ، چینی 25.000.000
2 سیستم فیلتراسیون ارلن 1000 سی سی ، شات 45.000.000

 

ماسک

1 ماسک یک فیلتر – تایوان 3.800.000
2 ماسک دو فیلتر – تایوان 4.800.000
3 ماسک دوفیلتره-شیمیایی مخصوص مواد شیمیایی همراه با فیلتر 25.000.000

پره همزن

1 پره همزن تفلونی 25 سانت 11.000.000
2 پره همزن تفلونی 30 سانت 12.500.000
3 پره همزن تفلونی 35 سانت 14.000.000
4 پره همزن تفلونی 40 سانت 16.000.000
5 پره همزن تفلونی 45 سانت 18.500.000
6 پره همزن  26 سانت  استیل (316) 8.500.000

 

شیکر الک

1 شیکر الک ، قابلیت تنظیم سرعت و زمان دیجیتال 85.000.000

 

کلنی کانتر

1 کلنی کانتر دیجیتال ایرانی 20.000.000
2 کلنی کانتر دیجیتال تایوانی 59.000.000

اتوکلاو

1 اتوکلاو 25 لیتری فول دیجیتال عمودی 127.000.000

 

میز ترازو

1 میز ترازو    –  طرح آلمانی 65.000.000
2 میز ترازو    –   طرح سوئدی (ستون دار) 74.000.000

شوف بالن

1 شوف بالن 250 سی سی ، تک خانه – ایرانی 8.500.000
2 شوف بالن 500 سی سی ، تک خانه – ایرانی 10.000.000
3 شوف بالن 1000 سی سی ، تک خانه – ایرانی 12.000.000
4 شوف بالن 250 سی سی همزن دار 14.500.000
5 شوف بالن 500 سی سی همزن دار 16.500.000
6 شوف بالن 1000 سی سی همزن دار 19.000.000

 

لوپ سوز

1 لوپ سوز دما 800 سانتی گراد   ایران کد: 2833310122650001 32.000.000

سینی رنگ آمیزی

1 سینی رنگ آمیزی فلزی به همراه رک چوبی ، توری و شلنگ 3.500.000

جعبه حمل نمونه

1 جعبه حمل نمونه – فلاکسی 2.500.000

کلمن

1 کلمن 5 لیتری 1.400.000
2 کلمن 12 لیتری 3.400.000
3 کلمن 20 لیتری 4.900.000

پایه و پریز رومیزی

1 پایه وپریز رومیزی یک طرفه ایرانی ارت دار B-320 3.000.000
2 پایه وپریز رومیزی دو طرفه ایرانی ارت دار B-325 3.500.000
3 پایه و پریز رومیزی یک طرفه ترکیه A-440 4.500.000
4 پایه وپریز رومیزی دو طرفه ترکیه A-450 5.600.000

باگت سانتریفیوژ

1 باگت سانترفیوژ   15 سی سی   (سری 4 عددی ) 5.000.000
2 باگت سانترفیوژ 20 یا 50 یا 100 سی سی (هر عدد) 2.500.000

قلم الماس

1 قلم الماس برنجی 360.000
2 قلم الماس آلومینیومی 320.000
3 روغن پمپ وکیوم 1 لیتری 2.500.000
4 روغن پمپ وکیوم 4 لیتری 8.500.000

ارلن شوی

1 لوله شوی کوچک  60.000
2 لوله شوی متوسط 80.000
3 لوله شوی بزرگ  110.000
4 ارلن شوی بزرگ  150.000
5 ارلن شوی متوسط 120.000
6 دستگاه پیپت شوی استیل 22.000.000
7 پیپت شوی  250.000

خرد کن

1 خرد کن استیل 100 گرمی 28.000.000
2 خرد کن استیل 250 گرمی 35.000.000
3 خرد کن استیل 350 گرمی 38.000.000
4 خرد کن استیل 0.5 کیلوگرمی 49.500.000
5 خرد کن استیل 1 کیلوگرمی 59.000.000
6 خرد کن استیل 2 کیلوگرمی 74.000.000
7 خرد کن استیل 3 کیلوگرمی 85.000.000