سرنگ گاز

سرنگ گازی یکی از شیشه آلات آزمایشگاهی است که برای قرار دادن یا برداشتن حجم یک گاز از یک سیستم بسته است یا برای اندازه گیری حجم گاز تکامل یافته از یک واکنش شیمیایی به کار می رود .

سرنگ گاز برای اندازه گیری و توزیع مایعات نیز می تواند استفاده شود . مخصوصا در جاهایی که لازم است مایعات دور از هوای آزاد نگهداری شود.

یک سرنگ گاز دارای یک محفظه سرنگ داخلی است که دارای سطح شیشه ای است. بشکه سرنگ نیز دارای سطح شیشه ای است. سطح پایه بشکه آزادانه در سطح محفظه شیشه سرنگ با اصطکاک بسیار کم حرکت می کند. اصطکاک این سطوح شیشه ای نیز مهر و موم نسبتاً ضد گاز فراهم یم آورد. پایه سرنگ و محفظه سرنگ ، ترجیحاً نباید با سرنگ گاز دیگری با همان حجم تعویض شود. سرنگ‌های گاز در اندازه‌های مختلف از 500 میلی‌لیتر تا 0.25 میلی‌لیتر هستند و بسته به اندازه سرنگ، دقت آنها بین 0.01 تا 1 میلی‌لیتر است.

استفاده از سرنگ گازی

از سرنگ گاز می توان برای اندازه گیری فرآورده های گازی از یک واکنش استفاده کرد. هنگام استفاده از سرنگ برای اندازه گیری گازها باید به چگونگی نگه داشتن آن توجه کرد. گاز می تواند در مایعات حل شود ، بخصوص در مواقعی که تحت فشار قرار گیرد. این اتفاق در اندازه گیری های نادرست می افتد.

 

استفاده از سرنگ گازی

استفاده از سرنگ گازی برای مایعات

سرنگ های شیه ای برای اندازه گیری و توزیع حلال ها و دیگر مایعات نیز استفاده می شوند. سرنگ های شیشه ای می توانند در هنگام حمل و نقل موادی که خودبخود با هوا واکنش نشان می دهند ، نیز استفاده شوند.

آیا سرنگ های گاز قابل اعتماد هستند؟

سرنگ های گاز روش بسیار مناسبی برای جمع آوری گاز هستند. با این حال، این روش بدون مشکل نیست، زیرا آنها تمایل به ایجاد نشت نسبتاً آسان در طول زمان دارند و گاهی اوقات ممکن است بچسبند و نتایج را غیرقابل اعتماد کنند.

چرا استفاده از سرنگ گازی بهتر از شیشه گازی است؟
سرنگ گاز دارای مقیاس دقیق است، اما شیشه گازی ندارد و در شیشه گازی ، لوله زیر شیار ممکن است از زیر شیشه گاز خارج شود.

اگر فشار افزایش یابد چه اتفاقی برای حجم گاز می افتد؟

رابطه فشار و حجم: قانون بویل
با افزایش فشار بر روی گاز، حجم گاز کاهش می یابد زیرا ذرات گاز مجبور به نزدیک شدن به یکدیگر می شوند.