میکرو سانتریفیوژ چیست؟

میکرو سانتریفیوژ چیست؟

میکرو سانتریفیوژ چیست و هر آنچه لازم است درباره میکرو سانتریفیوژ بدانید. میکرو سانتریفیوژ از دستگاه های آزمایشگاهی نوع خاصی از سانتریفیوژ است که وظیفه سانتریفیوژ کردن نمونه هایی را که در لوله های مویین کوچک قرار دارند انجام می… بیشتر بخوانید…