کاربرد کوره ازمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی ، انواع مختلف و کاربرد آن چیست؟

کوره آزمایشگاهی و کاربرد آن چیست؟ کوره آزمایشگاهی (laboratory Furnace) یک وسیله گرمایشی است که کنترل دقیق دما و الزامات یکنواختی دما را در امور آزمایشگاهی برآورده می کند و از دستگاه های استاندارد در بسیاری از آزمایشگاه ها است… بیشتر بخوانید…