سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت چیست؟

سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت چیست؟

هر آنچه درباره سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت بایستی بدانید سانتریفیوژهای میکروهماتوکریت برای تعیین کسر حجمی گلبول‌های قرمز خون و جداسازی ریز حجم‌های خون و محلول‌ها استفاده می‌شوند که این مقادیر هماتوکریت (HCT) را برای آزمایش در بیوشیمی، ایمنی، ژنتیک، جداسازی خون… بیشتر بخوانید…