درباره سانتریفیوژ آزمایشگاهی

سوالات متداول درباره سانتریفیوژ آزمایشگاهی

سانتریفیوژ آزمایشگاهی برای چه مواردی استفاده می شود؟ سانتریفیوژ از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای جداسازی مخلوط ها یا نمونه های ناهمگن استفاده می شود. کاربردهای سانتریفیوژ چیست؟ فرآیند سانتریفیوژ را می توان برای جداسازی ذرات یا ماکرومولکول هایی مانند… بیشتر بخوانید…