انکوباتور آزمایشگاهی چیست

انکوباتور آزمایشگاهی ، انواع مختلف ، کاربرد و اجزای آن چیست؟

انکوباتور آزمایشگاهی یک کابین عایق گرم است که برای رشد و نگهداری کشت های میکروبیولوژیکی یا سلولی استفاده می شود. انکوباتور آزمایشگاهی دمای مطلوب، رطوبت و محتوای گازی اتمسفر داخل را حفظ می کند. بسیاری از انکوباتورهای آزمایشگاهی دارای یک… بیشتر بخوانید…