سیتوسانتریفیوژ چیست؟

سیتوسانتریفیوژ چیست؟ کاربرد و نحوه عملکرد آن

سیتوسانتریفیوژ چیست؟ سیتوسانتریفیوژ که گاهی به آن سیتو اسپین یا سانتریفیوژ سیتولوژی نیز می‌گویند، نوعی سانتریفیوژ آزمایشگاهی تخصصی است که برای متمرکز کردن سلول‌ها در نمونه‌های مایع بر روی یک لام میکروسکوپ استفاده می‌شود تا بتوان آنها را رنگ‌آمیزی و… بیشتر بخوانید…