نهمین نمایشگاه ایران ساخت

شرکت آرمان نو اندیشان بهسان در نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت که از تاریخ 23 تا 26 آذرماه 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد حضور خواهد داشت.

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از تولیدکنندگان و فناوران داخلی در چهارده بخش موضوعی نفت و پتروشیمی، برق، الکترونیک و نرمافزار، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی و محیط زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، تجهیزات تست و آزمون صنعتی، خدمات کالیبراسیون و تجهیزات آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش در محل نمایشگاه بینالمللی تهران با رعایت کلیه دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می‌شود.

شرکت آرمان نو اندیشان بهسان

از جمله اهداف اصلی برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت، بازارسازی و فرهنگسازی برای خرید محصولات دانش بنیان و فناور ایران ساخت بوده است، که حضور بیش از ۵۰۰ شرکت با ارائه حدود سیزده هزار مدل محصول و گردش مالی ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال در ادوار برگزاری نمایشگاه نشان می‌دهد که این امر تا حد مطلوبی محقق شده است.

در حال حاضر نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت یکی از رویدادهای شناخته شده عرضه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و مرجعی برای خرید مراکز علمی و پژوهشی در کشور میباشد. همچنین همانند ادوار گذشته برای خرید دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور با توجه به سطحبندی تجهیزات یارانه ۱۰ تا ۵۰ درصدی وبرای خریداران بخش خصوصی تسهیلات لیزینگ در نظر گرفته شده است