شیشه بوروسیلیکات ، کاربرد و مزایای آن چیست؟

شیشه بوروسیلیکات چیست؟ شیشه بوروسیلیکات نوعی شیشه است که حاوی تری اکسید بور است که ضریب انبساط حرارتی بسیار پایینی را امکان پذیر می کند. این بدان معناست که تحت تغییرات شدید دمایی مانند شیشه معمولی ترک نخواهد خورد. دوام… بیشتر بخوانید…