سرنگ گاز

سرنگ گازی و کاربرد آن چیست؟

سرنگ گازی یکی از شیشه آلات آزمایشگاهی است که برای قرار دادن یا برداشتن حجم یک گاز از یک سیستم بسته است یا برای اندازه گیری حجم گاز تکامل یافته از یک واکنش شیمیایی به کار می رود . سرنگ… بیشتر بخوانید…