انواع سانتریفیوژهای آزمایشگاهی

انواع سانتریفیوژهای مورد استفاده در آزمایشگاه ها و کاربرد آنها

سانتریفیوژ بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی است که جسمی را به دور یک محور ثابت در چرخش قرار می دهد (آن را به صورت دایره ای می چرخاند). این کار با اعمال نیرویی عمود بر محور اسپین انجام می شود. این… بیشتر بخوانید…