انواع دستکش

دستکش و انواع مختلف آن

راهنمای کامل انواع دستکش بهداشت و ایمنی شغلی گزارش می‌دهد که صدمات دست حدود 40 تا 60 درصد از صدمات ناشی از کار را تشکیل می‌دهند که هزینه درمان قابل توجهی دارد، بنابراین واضح است که محافظت از دست چیزی… بیشتر بخوانید…