بشر آزمایشگاهی چیست؟

بشر آزمایشگاهی و کاربرد آن چیست؟

بشر آزمایشگاهی وسیله ای از تجهیزات آزمایشگاهی است که معمولا برای هم زدن ، مخلوط کردن یا گرم کردن مایعات در آزمایشگاه به کار می رود . بشرها عموما استوانه ای شکل با کف تخت و مدرج هستند . بشرها… بیشتر بخوانید…