انواع سانتریفیوژهای آزمایشگاهی

انواع سانتریفیوژ آزمایشگاهی و کاربرد آنها

سانتریفیوژ بخشی از تجهیزات آزمایشگاهی است که جسمی را به دور یک محور ثابت در چرخش قرار می دهد ( آن را به صورت دایره ای می چرخاند). این کار با اعمال نیرویی عمود بر محور اسپین انجام می شود.… بیشتر بخوانید…