ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری

دوش و چشم شوی اضطراری و استانداردهای آن چیست؟

ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری چیست؟ ایستگاه چشم شوی اضطراری و دوش ایمنی از جمله تجهیزات ضروری آزمایشگاه است که با هدف کاهش آسیب و مقابله کارکنان آزمایشگاه در مواجهه با مواد شیمیایی و خطرناک در محل کار استفاده… بیشتر بخوانید…