ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری

ایستگاه دوش و چشم شوی اضطراری و استانداردهای آن چیست؟

ایستگاه چشم شوی اضطراری و دوش ایمنی از جمله تجهیزات ضروری برای هر آزمایشگاهی است که در مقابله با مواد شیمیایی و مواد خطرناک استفاده میگردد. ایستگاه های دوش ایمنی و شستشوی اضطراری چشم با هدف کاهش آسیب در محل… بیشتر بخوانید…