شیر آب زیر شلفی کد BH1006 ، از دسته شیرآلات آزمایشگاهی و برای نصب زیر یا روی شلف می باشد.

لیست قیمت شیر آلات آزمایشگاهی

توضیحات

شیر آب زیر شلفی کد BH1006 ، از دسته شیرآلات آزمایشگاهی و برای نصب زیر یا روی شلف می باشد.

آلیاژ بکار رفته در شیر آب زیر شلفی یا رو شلفی از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 رأی , میانگین: 4,00 از 5)
Loading...