سینی رنگ آمیزی به همراه رک لام چوبی ، توری و شلنگ می باشد . از مزیت‌های اصلی این سینی‌ رنگ‌آمیزی لوله تخلیه رنگ آن است که موجب حفظ تمیزی محیط آزمایشگاه می گردد و همچنین پایه خشک کردن لام را دارد.

توضیحات

سینی رنگ آمیزی به همراه رک لام چوبی ، توری و شلنگ می باشد . از مزیت‌های اصلی این سینی‌ رنگ‌آمیزی لوله تخلیه رنگ آن است که موجب حفظ تمیزی محیط آزمایشگاه می گردد و همچنین پایه خشک کردن لام را دارد.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 رأی , میانگین: 4,00 از 5)
Loading...