خروجی آب 90 درجه کنترلی مدل BH1010 ، از دسته شیرآلات آزمایشگاهی و قابل نصب داخل هود آزمایشگاهی برای نصب بر دیواره می باشد.

لیست قیمت شیر آلات آزمایشگاهی

توضیحات

خروجی آب 90 درجه کنترلی مدل BH1010 ، از دسته شیرآلات آزمایشگاهی و قابل نصب داخل هود آزمایشگاهی برای نصب بر دیواره می باشد.

آلیاژ بکار رفته در خروجی آب 90 درجه کنترلی از فلز برنج فشرده شده و پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.