انتخاب و خرید تجهیزات و دستگاه آزمایشگاهی

دستگاه های آزمایشگاهی یک اصطلاح کلی برای انواع ابزارهای مورد نیاز برای انجام عملیات در آزمایشگاه‌های مختلف، سنتز و آنالیز است. دستگاه های آزمایشگاهی در معرض برخي تاثيرات شديد شيميايي و فيزيكي قرار مي گيرند و بايد همزمان نتايج اندازه گيري دقيق را ارائه دهند، بايد عمر طولاني داشته باشند و ايمني را براي كاربر فراهم كنند. از این رو ابزارهای آزمایشگاهی باید دارای کیفیت بالا و بادوام باشند تا بتوانند استانداردهای بالای فناوری آزمایشگاهی را رعایت کنند.