یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور شرکت آرمان نو اندیشان بهسان در یازدهمین دوره نمایشگاه

تجهیزات ، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون ایران ساخت

12 الی 15 دی ماه 1402

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

سالن 31B غرفه 50

یازدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران