نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی

حضور شرکت بهسان در نمایشگاه تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی ، مواد و صنایع شیمیایی
مرکز نمایشگاهی برج میلاد
30 آبان الی 3 آذر 1402
ساعت بازدید 9 الی 16

دعوت نامه نمایشگاه شرکت بهسان در نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی ، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی