سینی رنگ آمیزی

به همراه رک لام چوبی ، توری و شلنگ
از مزیت‌های اصلی این سینی‌رنگ‌آمیزی لوله تخلیه رنگ آن است که موجب حفظ تمیزی محیط آزمایشگاه میگردد و همچنین پایه خشک کردن لام را دارد.