بن ماری جوش

بن ماری یا حمام آب به منظور گرم کردن معرف ها و ذوب کردن نمونه ها استفاده می گردد.
دستگاه بن ماری جوش دارای کاربرد در کلیه آزمایشگاه های تشخیص طبی و کنترل کیفی تست لوازم صنعتی و مصارف عمومی می باشد.
محفظه و درب های حلقوی از جنس استیل بوده و دارای سیستم رگولاتور کنترل ارتفاع از سطح آب می باشد.
در 3 مدل 4 خانه ، 6 خانه و 8 خانه تولید و عرضه می گردد.