همزن مکانیکی (میکسر میله ای ) مدل (NEW)C7

جهت هم زدن و مخلوط کردن مواد فول دیجیتال ، دارای تایمر بی نهایت ، قابلیت همزدن 30 لیتر آب در دقیقه
جهت همزدن و مخلوط کردن فول دیجیتال ، دارای تایمر بی نهایت
قابلیت همزدن 20 لیتر آب در دقیقه ، دارای شفت استنلس استیل جهت جلوگیری از خوردگی و فرسایش در اثر مواد اسیدی به همراه میله و پایه ، به همراه دو عدد همزن استیل و گیره اتصال شفت به صورت 4 پره بوده که در صورت سفارش به اشکال مختلف قابل تغییر می باشد.
مناسب همزدن مواد با ویسکوزیته بالا.
برد قابل برنامه ریزی در دوحالت ویسکوزیته متوسط و بالا