هات پلیت مگنت

دارای صفحه آلومینیوم در ابعاد 17*17 در دو مدل آنالوگ و دیجیتال