سانتریفیوژ میکروهماتوکریت 24 شاخه مدل MC24

جهت اندازه گیری هماتوکریت خون
فول دیجیتال
دور موتور 12000RPM
جریان 2 آمپر
توان 400 وات
ولتاژ 220 ولت