میکرو اسپین مدل HS300

میکرواسپین 12 شاخه ، تک دور جهت سانتریفیوژ اسپین
میکرو اسپین (مینی فیوژ اسپین) 12 شاخه و تک دور جهت سانتریفیوژ اسپین و جداسازی نمونه ها جهت انواع میکروتیوپ 5/0 ، 1 ، 5/1 با دو عدد هد تفلونی و بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک که در زمینه های مهندسی ژنتیک ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی ، ایمونولوژی و ... استفاده می گردد.