سرفیوژ 12 شاخه هد ثابت مدل HB110

دستگاه سرفیوژ 12 شاخه هد ثابت
سرفیوژ فول دیجیتال 12 شاخه برای جداسازی استفاده می گردد. که دور آن تا RPM2500 بالا می رود.
از خصوصیات این دستگاه برد کاملا دیجیتال و تایمر برحسب ثانیه و دقیقه در این دستگاه است.
این دستگاه قابلیت اخذ گواهی کالیبراسیون از شرکت های وابسته به اداره استاندارد را دارد.