سانتریفیوژ طرح ژربر مدل MC50

دستگاه سانتریفیوژ طرح ژربر جهت استفاده در صنایع شیر و لبنی
جهت استفاده در صنایع شیر و لبنیات جهت اندازه گیری و جداسازی چربی موجود در لبنیات می باشد.
این دستگاه با سرعت ثابت 1100 دور در دقیقه عمل می نماید. و ضمن حرکت با تولید حرارت چربی را از شیر و سایر محصولات مشابه جدا می نماید.
دستگاه دارای هد 8 شاخه آلومینیومی می باشد. و مجهز به تایمر 15 دقیقه ای که در زمان تعیین شده ، دستگاه به طور خودکار خاموش می گردد.
تذکر: برای جلوگیری از شکستن لوله ها ابتدا دستگاه را روشن کرده و سپس المنت گرمایی را روشن کنید .